Otázky s vecným pojmom: Výkaz o majetku a záväzkoch

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil v podnikaní pri prerušení živnosti

ID2293 | | Ing. Dana Žňavová

SZČO, platiteľ DPH prerušil  živnosť k 30.  09. 2014 do  ...xy (podotýkam že ide  o prerušenú nie zrušenú živnosť). Platiteľom  DPH ostáva, nepožiadal o zrušenie registrácie. Zatiaľ bude podávať nulové priznanie, ale má neuhradené pohľadávky a záväzky. Zásoby neeviduje. V majetku eviduje ešte  neodpísané auto, na ktoré si uplatnil odpočet DPH.

Základ dane upraví o neuhradené záväzky a pohľadávky.

Vystavuje výkazy Majetku a záväzkov a Príjmov a Výdavkov k 30. 09. 2014 alebo k 31.12.2014 a  zostávajú nulové?

Alebo sa upravuje základ dane o pohľadávky a záväzky iba v daňovom priznaní?

Ako je to s neodpísaným autom, na ktoré si uplatnil odpočet DPH?

Musí ho preradiť do osobného vlastníctva a odviesť DPH dátumom prerušenia živnosti, alebo ostáva v majetku – teda vo výkaze Majetku a záväzkov a ten  neostáva nulový?

Alebo vysporiada DPH zo zostatkovej sumy až pri zrušení registrácie DPH a dovtedy ostáva majetok vo výkaze?

Kurzové rozdiely

ID1544 | | Ing. Dana Žňavová

Fyzická osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, k 31. 12. 2012 eviduje  neuhradené záväzky  z 11. 12. 2012 na 602 zlotých. Je potrebné  vyčísliť kurzový rozdiel k 31. 12. 2012?