Otázky s vecným pojmom: Sociálne dávky

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdanenie príspevku pre občana s ťažkým zdravotným poistením

ID728 | | Ing. Alena Benková

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím poberá v roku 2011 príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Tento občan súčasne uzatvoril zmluvu o výkone osobnej asistencie s osobným asistentom podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka a za výkon osobnej asistencie vypláca osobnému asistentovi odmenu. Musí občan s ťažkým zdravotným postihnutím zdaniť príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a ako sa zdaní odmena osobného asistenta?

Vymeriavací základ na účely materskej dovolenky

ID32 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma má zamestnankyňu, ktorá je živnostníčkou a od 1. 11. 2010 sa zamestnala vo firme. Predpokladaný termín pôrodu má 1. 12. 2010. Aký bude jej vymeriavací základ na účely materskej dovolenky a aké bude rozhodujúce obdobie?