Otázky s vecným pojmom: Skúšobná doba

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou počas PN

ID2758 | | Ing. Iveta Matlovičová

Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak zamestnanec je práceneschopný? Zamestnávateľ uzatvoril pracovný vzťah so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a zamestnanec po 4 dňoch je práceneschopný - žiaden pracovný úraz. Práceneschopnosť trvá viac ako mesiac. Ako správne postupovať, ak je možnosť využiť ustanovenie § 72 Zákonníka práce? 

Pracovná neschopnosť a zrušenie pracovneho pomeru v skúšobnej dobe

ID1687 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Dňa 28. 1. 2013 som podpísala pracovnú zmluvu na poliklinike a kde som začala pracovať ako lekár  od 1. 2. 2013 na skrátený pracovný pomer - dvakrát do týždňa, v stredu a piatok od 8. 00 h do 16. 30 h a v pondelok od 8.00 h do 10.00 h. Vo všetkých prípadoch išlo o ordinačné hodiny, t. j. bežne o 16 h prišli na vyšetrenie 2-3 pacientky.

V zmluve bola zakomponovaná skúšobná doba. Od 19. 3. 2013 som bola PN, a nato som 20. 3. 2013 doporučenou poštou dostala zrušenie pracovnej zmluvy. Samozrejme, že poštou prišiel tento dokument  neskôr, t. j. 25. 3. 2013 , ale datovaný je  od 20. 3. 2013. Chcem sa spýtať, či som v ochrannej lehote, aj keď skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo podané počas skúšobnej lehoty, resp. až po nástupe na PN“

Určenie pracovného času

ID859 | | JUDr. Peter Strapáč

Ako určiť pracovný týždenný pracovný čas čašníkom v trvalom pracovnom pomere, nakoľko pracujú 12 h denne. O aký týždenný pracovný fond ide, a ako vypočítať nárok na dovolenku počas roka? Kedy vzniká nárok zamestnancovi nárok na dovolenku? Až po ukončení skúšobnej doby?

Skúšobná doba v trvaní 6-mesiacov

ID897 | | JUDr. Peter Strapáč

Postupuje zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce, ak trvá na uzavretí 6-mesačnej skúšobnej doby? Nastupujem na pozíciu informatika v obchodnej spoločnosti, pričom nemám žiadnu vedúcu pozíciu ani zamestnancov, za ktorých prácu by som zodpovedal.