Otázky s vecným pojmom: Dovoz tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zásielkový predaj do tretích štátov

ID3082 | | Ing. Marián Drozd

Firma realizuje zásielkový predaj do tretích štátov. Ide o malé sumy, tak do 100 USD, ktoré nie je rentabilné prejednávať na colnici. Tovar je zasielaný cez Slovenskú poštu. K balíku je elektronicky vypísaná poštová sprievodka CP71 a elektronické colné vyhlásenie CN23 na stránke Slovenskej pošty. Na stránke Slovenskej pošty je možné sledovať pohyb balíka.

1) Je možné považovať stav sledovania balíka “Výstup z krajiny podávateľa“ za potvrdenie „ colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie“ v zmysle § 47 ods. 3 zákona o DPH.

2) V prípade, že platiteľ nemá colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie (iba podací lístok od Slovenskej pošty), je správne, keď vystaví faktúru aj pre zákazníkov z tretích štátov s DPH?

Forma faktúry za tovar zo zahraničia a DPH

ID1827 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský podnikateľ je na Slovensku registrovaný podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Uskutočňuje reťazový obchod.

Fakturácia za tovar ide: India – Slovensko - Taliansko, tovar ide priamo do Talianska, na územie EÚ vstupuje v Taliansku, slovenský podnikateľ využíva služby daňového zástupcu, ktorý má pridelené IČDPH talianske.

Aké povinnosti má slovenský podnikateľ v súvislosti s DPH na Slovensku? Je upravená v zákone forma faktúry, ktorá fakturuje tovar talianskemu odberateľovi? Akým spôsobom má zdokladovať slovenskému daňovému úradu, že neuskutočňuje obchody podliehajúce slovenskému zákonu o DPH?

Doprava zo zahraničia a DPH

ID1814 | | Anna Danková

Dobrý deň, sme spoločnosť, ktorá nadobúda tovar z iných členských štátov /CZK, ITA, ai/ a dodávatelia sú vždy registrovaní ako platitelia DPH vo svojej krajine. Na tovar takto dodaný platí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") samozdanenie. Niekedy si tovar vozíme sami, napr, z ITA alebo z CZK. Môžeme si o hodnotu dopravy v zahraničí po hranice SR navýšiť základ dane pri nadobudnutí tovaru? Niekto to robí cez Interný doklad - navýši DPH o dopravu, ak ju vykonal sám, alebo si ju objednal a potom samozdaní. Je to správne?

Faktúra od špeditérskej spoločnosti

ID417 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som platiteľom DPH.Za dovoz tovaru z tretích krajín mám na vstupe JCD vystavené colným úradom, ktoré za mňa uhradila špeditérska spoločnosť – platiteľ DPH. Tá mi následne vo svojej faktúre za služby vyfakturovala svoju činnosť + záväzok colnici, ktorý za mňa uhradila, o čom doložila JCD vystavené na mňa ako dovozcu + potvrdenie o úhrade colného záväzku.Ako mám tieto dva prípady účtovne správne ošetriť?

Odpredaj drobných inventárnych predmetov

ID302 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký účet je správne použiť pri odpredaji drobných inventárnych predmetov? Účet 642 alebo 648?