Otázky s vecným pojmom: Archivácia

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Uchovávanie dokladov

ID1418 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa registratúrneho plánu a poriadku spoločnosti sa majú bankové výpisy uchovávať 5 rokov a potom sa môžu skartovať. Na niektorých výpisoch sú ale úhrady bankovou kartou, kde si spoločnosť  uplatňovala odpočítanie DPH (napr. za nákup PHM). Mali by byť tieto výpisy aj s dokladmi z elektronickej registračnej pokladnice uchovávané 10 rokov, tak ako je to uvedené v § 76  zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Spoločnosť, ktorá sa stará o archív, ale tvrdí, že to nie je potrebné a môžu sa dané bankové výpisy skartovať. Na prípadnú daňovú kontrolu má potom slúžiť dokument zo Štátneho archívu, ktorý skartáciu schváli. Nie je to ale je v rozpore so zákonom o DPH?

Archivácia mzdových listov

ID894 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Aká doba archivácie sa vzťahuje na mzdové listy?