Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 205Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľa používaného aj na súkromné účely

ID594 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Miriam (súkromná lekárka) má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) = 20 000 €. Automobil kúpila 15. 3. 2009, zaradila do obchodného majetku a rozhodla sa, že ho bude rovnomerne odpisovať. Miriam automobil v roku 2009 využívala aj na súkromné účely. Predpokladajme, že k 31. 12. 2009 zistila z evidencie jázd:

  • celkový počet najazdených km: 21 300 km,
  • počet km najazdených za účelom podnikania: 18 500 km,
  • počet km najazdených na súkromné účely: 2 800 km.

Ako bude postupovať pri výpočte pomernej časti odpisov a ich účtovaní v jednoduchom účtovníctve?

Účtovné odpisy zohľadňujúce dobu používania majetku

ID593 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Katarína, ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstarala 1. 10. 2009 nový osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) je 16 800 €. Katarína sa rozhodla, že vypočíta účtovné odpisy, ktoré budú zohľadňovať predpokladanú dobu používania automobilu. Daňové odpisy vypočíta zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Zaúčtovanie odpisov automobilu prevedeného do majetku podnikateľa

ID592 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Kamil, ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstaral v roku 2009 osobný automobil za 20 000 €, ktorý zaradil do obchodného majetku. Úhradu za automobil previedol takto:

  • 20. 9. 2009 zaplatil do pokladnice dodávateľa preddavok vo výške 5 000 €,
  • 12. 10. 2009 zaplatil prevodom z bankového účtu 15 000 €.

Iné výdavky s obstaraním automobilu nemal.

Odpis automobilu obstaraného v Sk zrýchleným spôsobom

ID591 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Klára K., ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstarala 12. 5. 2007 za 500 000 Sk. Automobil zaradila do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začala ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Odpis automobilu obstaraného v Sk rovnomerným spôsobom

ID590 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Krištof K., ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral 12. 5. 2008 za 500 000 Sk. Automobil v roku 2008 zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začal ho odpisovať rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").