Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľov v bezpodielovom spoluvlastníctve

ID596 | | Ing. Jarmila Strählová | Vytvoriť záložku späť

Manželia Karol a Klaudia podnikajú ako fyzické osoby. Obaja manželia podnikajú na základe živnostenského povolenia, Karol v stavebníctve a Klaudia prevádzkuje obchod s potravinami. V máji 2009 kúpili osobný automobil za 20 000 €. Rozhodli sa, že automobil zaradia do obchodného majetku a budú ho obaja využívať pri výkone podnikateľskej činnosti. Manželia sa po vzájomnej dohode rozhodli, že v súlade s § 6 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., zaradí do obchodného majetku automobil Klaudia. Automobil zaradila vo vstupnej cene (VC) 20 000 € do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Automobil budú odpisovať rovnomerne. Daňové odpisy z automobilu si manželia rozdelia medzi sebou v pomere, v akom automobil využívajú na podnikanie. Ako to zaúčtujú v jednoduchom účtovníctve?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár