Otázky s vecným pojmom: Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?

Príjem z predaja bytu a oslobodenie od dane

ID1046 | | Ing. Alena Benková

Syn získal v roku 2010 dedením po otcovi byt, ktorý v roku 2011 predal. Otec získal byt tiež dedením pred 2 rokmi po svojom otcovi, ktorý ho vlastnil 10 rokov. Je príjem z predaja bytu oslobodený od dane ?

Predaj nehnuteľnosti a daňové priznanie

ID1042 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba vydražila rodinný dom a pozemok za polovicu znaleckého posudku, v ktorom je zvlášť ocenený dom a zvlášť pozemok. V nasledujúcom roku bol pozemok predaný za cenu nižšiu, ako je hodnota uvedená v znaleckom posudku. Rodinný dom bol predaný za cenu vyššiu, ako je hodnota znaleckého posudku. Nehnuteľnosti neboli využívané na podnikanie. Možno spočítať príjmy z predaja oboch nehnuteľností a výdavky, a tak určiť základ dane, alebo sa musí za každú nehnuteľnosť vypočítať zvlášť základ dane? Možno ako daňový výdavok k príjmu uplatniť cenu stanovenú znaleckým posudkom?

 

Predaj bytu

ID90 | | Klára Klabníková

Manželka pri kúpe bytu figuruje na zmluve ako kupujúca sama. Pri predaji tohto bytu, po splnení podmienky trvalého pobytu minimálne 2 roky, musí manžel platiť daň z ½ rozdielu, kedže mu vzniká nárok na polovicu bytu, alebo platí len manželka, ktorá je uvedená na zmluve jediná, ako predávajúca?