Otázky s vecným pojmom: Prepravné služby

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nedoručenie zásielky

ID3167 | | Ing. Marián Drozd

Podnik zaslal na opravu svoj majetok do ČŠ EU. Za doručenie zásielky zaplatil cenu (ZD +daň). Po čase zistil, že zásielka nebola doručená adresátovi a predmet dodania sa stratil. Podnik sa dohodol s prepravnou spoločnosťou, že nám uhradí škodu, ktorá nám nedoručením vznikla. Škoda je vypočítaná vo výške cena obstarania majetku bez DPH a prepravné náklady. Pôvodne preprava bola fakturovaná a zaplatená vrátane DPH. Podnik si DPH vypýtal späť prostredníctvom daňového priznania. Má byť výška škody za prepravu vedená bez DPH alebo s DPH? Bolo správne odpočítať si DPH za prepravu, keď v skutočnosti nebola preprava vykonaná? Podnik sa o nedodaní prepravy dozvedel až po 6 mesiacoch, nakoľko sa domnieval, že majetok sa opravuje u dodávateľa, ku ktorému však nikdy nedorazil.

Doprava vo fakturach za služby

ID2834 | | Ing. Anton Kolembus

Riešime účtovanie dopravy vo fa za služby. Napr. pri oprave máme vyfakturované okrem materiálu aj prepravné, resp. dopravu. Patrí táto doprava do ceny opravy alebo ju máme účtovať osobitne? Doteraz sme to neriešili a cena dopravy pri službe (ak doprava nebola samostatne fakturovanou službou) bola účtovaná spolu so službou, ale nová audítorka nám to vytkla ako chybu.

Doprava zo Slovenska do Rakúska a naspäť, fakturácia v Nemecku

ID2548 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH (A) odoslal tovar do Rakúska pre nemeckého platiteľa DPH (B). Prepravu vykonal iný slovenský platiteľ DPH (C). Tovar bol nemeckým platiteľom DPH (B) z Rakúska vrátený slovenskému platiteľovi DPH (A) kvôli nevyhovujúcej kvalite. Prepravu vykonal znovu slovenský platiteľ DPH (C). Nemecký platiteľ DPH (B) fakturuje slovenskému platiteľovi DPH (A) za dopravu tovaru zo Slovenska do Rakúska a naspäť na Slovensko. Kde vzniká daňová povinnosť DPH?