Otázky s vecným pojmom: Trojstranný obchod

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie o tovare pri trojstrannom obchode

ID3271 | | Ing. Marián Drozd

Sme 1. odberateľ pri trojstrannom obchode. Ako máme účtovať o nákupe tovaru od dodávateľa a o predaji tovaru odberateľovi? Je potrebné evidovať aj pohyb tovaru v kg aj v eurách na evidenčnom sklade? Používame spôsob A.

DPH a stavebné práce vykonávané v Škótsku

ID2471 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť - platiteľ DPH v SR. Objednali sme si od dodávateľa - spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH v SR práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Škótsku. Následne bude naša spoločnosť tieto práce refakturovať spoločnosti registrovanej pre DPH v Nemecku. Aký režim DPH máme uplatniť na vystavenej faktúre?