Otázky s vecným pojmom: Preddavok na poistné

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odvody konateľa z Českej republiky na Slovensku

ID95 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vo firme registrovanej na Slovensku ako spoločnosť s ručením obmedzeným chce konateľ poberať odmenu za výkon funkcie konateľa. Z tejto odmeny je potrebné odviesť 4 + 10 % do zdravotnej poisťovne, a tiež 19 % daň z príjmu. Konateľ má však trvalý pobyt v Českej republike a odtiaľ riadi aj agendu a chod firmy. Zdravotné poistenie si platí v Českej republike. Ako máme postupovať pri odvodoch a registrácii konateľa?