Otázky s vecným pojmom: Poistenie garančné

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vrátené garančné poistné

ID2503 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozp. organizácia obce. Na základe našej žiadosti nám soc.poisťovňa vrátila garančné poistné za r. 2014 a r. 2015, nakoľko sme ho platili bez právneho dôvodu. Ako mám toto vrátené garančné poistenie účtovať? Prijali sme ho na náš výdavkový účet. Je potrebný aj odvod príjmov zriaďovateľovi? Poprosím od predkontácie aj s rozpočtovými položkami.

Majiteľ/konateľ s. r. o. a odchod do predčasného starobného dôchodku

ID3 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Som majiteľom spoločnosti,  v ktorej som konateľom a zároveň aj zamestnancom. Keďže v auguste som sa dožil 60 rokov, rád by som išiel do predčasného dôchodku. Z právneho hľadiska, aký to bude mať vplyv, resp. aké úkony treba vykonať pre ďalšiu pôsobenie v spoločnosti? Poznamenávam, že spoločnosť by som si chcel naďalej ponechať a byť v nej zamestnaný ako doteraz.