Otázky s vecným pojmom: Odložená daň

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odložená daňová povinnosť a samozdanenie

ID3039 | | Ing. Dana Žňavová

Aký je rozdieľ medzi "odložená daňová povinnosť" a "samozdanenie" a na ktorých riadkoch DPH sa uvádzajú?

Odložená daň

ID2329 | | Ing. Anton Kolembus

Pri rozdielnej sume účtovných a daňových odpisov sme povinní účtovať o odloženej dani? Ak áno, na základe ktorého predpisu? Ak odloženú daň v plusovej, resp. mínusovej sume zaúčtujeme na účet 592, sme ďalej povinní účtovať o odloženej dani aj z rozdielu zostatkovej daňovej a zostatkovej účtovnej hodnoty majetku? Toto sa nám zdá byť duplicitné, napriek tomu audítor toto vyžaduje. Ak to je nutné, tak by som Vás poprosila o navigáciu, kde túto skutočnosť vyžaduje zákon?

Obstaranie fotovoltaickej elektrárne - zaradenie do obchodného majetku a odpisy

ID754 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť obstarala fotovoltaickú elektráreň (FTVE) formou lízingu a čiastočne z vlastných zdrojov.  Na aký účet možno zaradiť FTVE a do akej odpisovej skupiny patrí FTVE? Ako daňovo a účtovné odpisovať  tento dlhodobý majetok, keď časť bola obstaraná na lízing a časť z vlastných zdrojov. Treba  každú časť elektrárne zaradiť samostatne a odpisovať podľa zákona, t.j. lízing odpisovať ako prenajatý majetok a časť obstaranú z vlastných zdrojov odpisovať ako vlastný majetok?