Otázky s vecným pojmom: Kontrolný výkaz

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oneskorená tuzemská faktúra za stavebné práce

ID3024 | | Ing. Marián Drozd

Naša firma je platiteľom DPH. Dostali sme oneskorene došlú faktúru za stavebné práce (tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH") tiež od platiteľa DPH v mesiaci august 2017. Faktúra je ešte z mája 2017 (dátum dodania aj vystavenia je 31. 5. 2017). Ako máme vyriešiť dodatočné DPH a KV priznania? Máme nárok na odpočet DPH v máji?

DPH, ERP a kontrolný výkaz

ID2485 | | Jana Klčová, Tax Manager, Accace, k.s.

Súdny exekútor na základe Upovedomenia o začatí exekúcie prijme platbu v hotovosti. Zaeviduje ju do ERP - základ a DPH. Následne vystaví k tejto prijatej platbe faktúru základ + DPH, ktorá ide do KV do časti A1 resp. D2. Doklady z prijatej platby z ERP neuvádza v KV, nakoľko sú uvedené v časti A1 resp. D2 kontrolného výkazu. Je tento postup správny? Máme zaevidovať platbu do ERP ako uvádzame, alebo ako úhradu faktúry bez DPH?