Otázky s vecným pojmom: Minimálna mzda

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatky k dohodám

ID2835 | | Ing. Iveta Matlovičová

Je možné urobiť dodatok k Dohode o vykonaní práce a k Dohode o pracovnej činnosti, kde sa zmení len odmena z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy?

Daňový bonus a nedoplatok

ID2391 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa požiadala o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2014. Doniesla všetky potvrdenia za celý rok 2014. V jednom zamestnaní si uplatnila daňový bonus za mesiace: január, február a marec. Po vykonaní ročného zúčtovania jej vyšiel nedoplatok vo výške vyplateného daňového bonus 64,23 €, nakoľko jej príjmy nedosahovali 6-násobok minimálnej mzdy. Rada by som sa opýtala, či musí tento nedoplatok vrátiť (budeme jej to strhávať zo mzdy) ale nestráca nárok na už vyplatený daňový bonus.