Otázky s vecným pojmom: Hazardné hry

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie výherných hracích automatov

ID1399 | | Ing. Alena Benková

Naša firma ide prevádzkovať výherné hracie prístroje. Zaujímalo by nás, ako ich máme odpisovať, keď nie sú uvedené v prílohe zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p.

Vypracovanie a schvaľovanie herného plánu

ID222 | | Ing. Beata Gajdošová

Kto vypracováva a kto schvaľuje herný plán na prevádzkovanie výherných prístrojov?

Vrátenie preplatku odvodu

ID219 | | Ing. Beata Gajdošová

Môže obec vrátiť preplatok odvodu prevádzkovateľovi hazardnej hry bez písomnej žiadosti?

Reklamačný poriadok

ID217 | | Ing. Beata Gajdošová

Je súčasťou herného plánu reklamačný poriadok aj pri prevádzkovaní výherných prístrojov?

Obsah rozhodnutia nad rámec zákona

ID214 | | Ing. Beata Gajdošová

Môže obec vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov uviesť aj povinnosti nad rámec zákona o hazardných hrách pre prevádzkovateľa výherných prístrojov?

Pôsobnosť daňových orgánov

ID213 | | Ing. Beata Gajdošová

Aká je pôsobnosť daňových orgánov?

Obsah dodatku k rozhodnutiu

ID211 | | Ing. Beata Gajdošová

Je potrebné uvádzať poučenie o odvolaní aj v dodatku k rozhodnutiu o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov?