Otázky s vecným pojmom: Výherné prístroje

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vykonávanie dozoru

ID223 | | Ing. Beata Gajdošová

V prípade, že sa výherné prístroje prevádzkujú v herni, je potrebné vykonávať dozor zameraný okrem iného aj na prevádzkové pravidlá herne?

Vypracovanie a schvaľovanie herného plánu

ID222 | | Ing. Beata Gajdošová

Kto vypracováva a kto schvaľuje herný plán na prevádzkovanie výherných prístrojov?

Náležitosti herného plánu

ID218 | | Ing. Beata Gajdošová

Aké náležitosti má obsahovať herný plán na prevádzkovanie výherných prístrojov?

Reklamačný poriadok

ID217 | | Ing. Beata Gajdošová

Je súčasťou herného plánu reklamačný poriadok aj pri prevádzkovaní výherných prístrojov?

Prevádzkovanie prémiovej hry

ID215 | | Ing. Beata Gajdošová

Je prevádzkovateľ výherných prístrojov povinný požiadať obec o zmenu individuálnej licencie, keď chce prevádzkovať prémiovú hru?

Obsah rozhodnutia nad rámec zákona

ID214 | | Ing. Beata Gajdošová

Môže obec vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov uviesť aj povinnosti nad rámec zákona o hazardných hrách pre prevádzkovateľa výherných prístrojov?

Obsah dodatku k rozhodnutiu

ID211 | | Ing. Beata Gajdošová

Je potrebné uvádzať poučenie o odvolaní aj v dodatku k rozhodnutiu o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov?

Zmena/doplnenie údajov v hernom pláne

ID209 | | Ing. Beata Gajdošová

Je prevádzkovateľ výherných prístrojov povinný požiadať o zmenu individuálnej licencie, keď chce zmeniť alebo doplniť údaje uvedené v hernom pláne?

Zníženie/zvýšenie počtu výherných prístrojov

ID208 | | Ing. Beata Gajdošová

Je prevádzkovateľ výherných prístrojov povinný požiadať obec o zmenu individuálnej licencie, keď chce znížiť alebo zvýšiť počet výherných prístrojov?