Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

V súkromnej sfére sa odmeňovanie zamestnancov riadi ustanoveniami v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ale tiež aj v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mz... viac»

viac otázok