Otázky s vecným pojmom: Zodpovedný zástupca

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zodpovedný zástupca

ID648 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným získala živnostenské oprávnenie, kde potrebuje zodpovedného zástupcu. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. musí byť táto osoba v pracovnom pomere s danou spoločnosťou. Stačí kratší pracovný čas, napr. jedna hodina mesačne? Kedy má spoločnosť tohto zamestnanca prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, keďže má túto živnosť zapísanú do predmetu podnikania, ale túto činnosť ešte nevykonáva?

Náplň práce a právna zodpovednosť odborného garanta

ID497 | | JUDr. Zdenko Doktor

Aká je náplň práce  odborného garanta oddelenia  nemocnice, jeho právna zodpovednosť a ostatné veci s tým súvisiace, obzvlášť v situácii, keď odborný garant nie je súčasne i primárom oddelenia?