Otázky s vecným pojmom: Životné poistenie

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

príspevok obce na ŽP/účelové sporenie

ID1792 | | Ing. Anna Ľalíková

Môže obec, ako rozpočtová organizácia, prispievať svojím zamestnancom na účelové sporenie do podielových fondov alebo na životné poistenie? Podľa ktorého zákona to je/nie je právne aj účtovne v poriadku? Nehradí sa to zo sociálneho fondu?

Predčasne vyplatené poistné zo životného poistenia a daň z príjmu

ID730 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec si v rokoch 2008 a 2009 uplatnil pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ako nezdaniteľnú časť základu dane poistné na životné poistenie. V roku 2010 si nechal predčasne vyplatiť poistné. Musí vysporiadať poistné odpočítané od základu dane ako nezdaniteľnú časť a ak áno, v ktorom roku?