Otázky s vecným pojmom: Súvaha

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov novovzniknutej spoločnosti

ID1603 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vznikla 11. 8. 2012, prvýkrát podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012. Aké dátumy má uviesť na daňovom priznaní  za rok 2012?  Bude zdaňovacie obdobie 11. 8. 2012-31. 12. 2012? Aké dátumy má uviesť v Súvahe a Výkaze ziskov a strát za obdobie august ayž december 2012?  Aké údaje uvádza účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom období – v Súvaha a vo Výkaze ziskov a strát?