Otázky s vecným pojmom: Refakturácia

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Refakturovať energie nájomníkom s DPH alebo bez DPH?

ID2919 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť je platiteľom DPH. Jednou z jej činností je prenájom bytových a nebytových priestorov. Niekoľko nehnuteľností vlastníme a niekoľko nehnuteľností máme sami prenajaté. Nájomníkmi sú občania aj podnikatelia. Nebytové priestory a jeden byt sú v súčastnosti prenajaté zdaniteľným osobám – teda podnikateľom a obchodným spoločnostiam. Ostatné byty sú prenajaté nezdaniteľným osobám, teda občanom. Všetky merače elektrickej energie, plynu, vody a tepla sú evidované na našu spoločnosť. Skutočnú spotrebu energií refakturujeme nájomníkom. Ak určité obdobie nehnuteľnosť nie je prenajatá, sú energie našou vlastnou spotrebou (elektrina na svietenie a bezpečnosť, voda na upratovanie a teplo na temperovanie). Ako máme správne vystavovať daňové doklady? Máme skutočnú spotrebu energií nájomníkom refakturovať s DPH podľa § 19 odst. 6 alebo bez DPH ako prechodnú položku podľa § 22 odst. 3? Je samozrejmé, že zdaniteľné osoby majú záujem o refakturáciu s DPH, aby si daň mohli odpočítať.