Náklady na správu pri prenájme bytu a uplatnenie § 22 ods. 3 zákona o DPH

ID4229 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť platiteľ DPH vlastní byt, ktorý prenajíma platiteľovi DPH. Je možné aj pri nájomnom, prípadne podnájomnom vzťahu pri prenesení nákladov od správcovskej spoločnosti na nájomcu, resp. podnájomcu využiť ustanovenie § 22 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a požadovať len ich preplatenie prenajímateľovi od nájomocu, resp.podnájomcu, a teda nerefaktúrovať tieto položky, keďže pri refakturácii nákladov vzniká povinnosť zdaniť príslušnou sadzbou DPH?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár