Otázky s vecným pojmom: Práca popri zamestnaní

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výkon práce zdravotnej sestry mimo zamestnania

ID2564 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má pracovník (zdravotná sestra) povinnosť oznámiť zamestnávateľovi inú zdravotnú činnosť (ADOS), kde  vykonáva  prácu zdravotnej sestry  cez  víkendy? Napríklad, pracuje na plný úväzok  u zamestnávateľa a  cez  víkendy v ADOSE. Ako má  postupovať zamestnávateľ, aby  nebol  porušený  zákon?

Konateľ spoločnosti s r.o. a jeho práca pre spoločnosť

ID1960 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Spoločnosť s r.o. má v predmete činnosti poskytovanie služieb dopravného pilota a fakturuje raz mesačne tieto služby ďaľšej spoločnosti s r.o. Služby dopravného pilota poskytuje konateľ spoločnosti, pričom nie je zamestnancom spoločnosti a nepoberá žiadny príjem za prácu konateľa. Je to v poriadku alebo je táto činnosť považovaná za čiernu prácu? Musí byť zamestnancom spoločnosti alebo má aj inú možnosť? V inej spoločnosti s r.o. zasa konateľ robí vodiča jazdnej súpravy (kamionu), tiež nie je zamestnancom spoločnosti a ani nepoberá príjem za prácu konateľa. Bude sa to považovať za čiernu prácu? Musí byť zamestnancom spoločnosti?

Práca popri zamestnaní

ID881 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Rozhodol som sa pracovať popri zamestnaní. Musím o tom informovať svojho zamestnávateľa?