Otázky s vecným pojmom: Nadácia

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Športový klub a podanie daňového priznania

ID1636 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Športový klub má právnu formu – združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE) 93110 Prevádzka športových zariadení, predmet prevažujúcej činnosti (OKEČ) 92610, prevádzka športových zariadení, sektor pre národné účty 15000, neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam, druh vlastníctva  6 Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví. Ak mal športový klub iba dotácie z obecného úradu, je povinný podať daňové priznanie, alebo sa ho týka § 41 zákona o dani z príjmov a nie je povinný podávať daňové priznanie, keďže nemal zdaniteľné príjmy, okrem príspevkov a dotácií z obecného úradu?

Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat

ID221 | | JUDr. Helena Spišiaková

Poslanci obecného zastupiteľstva uložili obecnému úradu spracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) upravujúci chov zvierat na území obce. Nie sme si istí, či takéto niečo súčasná legislatíva umožňuje a počuli sme o tom, že vo viacerých prípadoch prokurátori takéto VZN napadli protestom a že bolo zrušené. Kde je možné o takýchto prípadoch nájsť viac informácií a je vôbec možné takéto VZN vydať?