Otázky s vecným pojmom: Miesto plnenia

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Školenie - určenie miesta dodania vo vzťahu k DPH

ID1640 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, neplatiteľ DPH -  poskytol službu - školenie - pre platiteľa DPH z Českej republiky. Školenie bolo vykonané na Slovensku. Vznikla slovenskému neplatiteľovi povinnosť registrácie pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), a povinnosť podať súhrnný výkaz?

Ako bude postupovať  slovenský podnikateľ neplatiteľ DPH, ak túto službu - školenie, poskytne na území ČR tomu istému objednávateľovi .