Otázky s vecným pojmom: Kúpa podniku

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Obstaranie podielu v účtovnej jednotke

ID3088 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A (mikro ÚJ) kúpila od spoločnosti B 100 %-ný podiel v spoločnosti C v hodnote 5 000 € za cenu 10 000 €. Spoločnosti A, B, C sú s. r. o.  Aké bude účtovanie v spoločnosti A ? Na účte 061 je suma 10 000 €? Aj keď v spoločnosti C je základná imanie 411: -5 000 €? Rozdiel 5 000 € sa v A účtovne nezobrazí? Ako by to bolo, ak by podiel 5 000 € kúpila za 1 000 € - t. j. za nižšiu cenu?