Otázky s vecným pojmom: Stavebný pozemok

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj pozemku

ID3074 | | Ing. Marián Drozd

Sme Slovenská firma, platiteľ DPH. V roku 2014 sme kúpili pozemok v režime DPH § 69. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta, z hľadiska územného plánovania je definovaný ako stavebný pozemok. Cez pozemok v zemi vedie kanalizácia a časť povrchu je spevnená asfaltom. V roku 2017 ho chceme predať. Môžeme z hľadiska DPH predať takýto pozemok v režime DPH § 69, alebo ho máme zdaniť ako stavebný pozemok? Podľa stavebného zákona sú inžinierske siete definované ako stavba a keďže ide o umiestnenie v zemi, považuje sa z hľadiska stavebného zákona za pevné spojenie so zemou.

Predaj pozemku s rozvodmi elektriny a vody a DPH

ID2442 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Platiteľ DPH predáva parcelu, na ktorej sú rozvody elektriny a vody (na LV je uvedené, že je to dvor) neplatiteľovi DPH. Ide o predaj inžinierskej stavby s pozemkom a môže sa uplatniť oslobodenie podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH alebo ide o predaj stavebného pozemku a oslobodenie sa uplatniť nedá?