Otázky s vecným pojmom: Platené voľno

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nárok zamestnanca na pracovné voľno

ID1189 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Zo zákona má zamestnanec nárok na pracovné voľno na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení v rozsahu 7 dní  na seba a 7 dní  na sprevádzanie rodinného príslušníka. Zamestnankyňa chodí na vyšetrenia so svojou matkou a ešte žiada, že má nárok na invalidného manžela 7 dní, ale v zákone som to nenašla. Prosím o vyjadrenie.

Voľno na svadbu

ID238 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnancovi obecného úradu deň svadby pripadne na pracovný deň. Ako je to s pracovným voľnom na tento účel, majú prípadne nárok na voľno od zamestnávateľa aj jeho rodičia?

Pracovné voľno na sprevádzanie postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti

ID237 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Manželia sa okrem svojho dieťa spoločne starajú ešte aj o manželovo zdravotne postihnuté päťročné dieťa, ktoré od januára tohto roku, každé tri týždne vozia do špeciálneho zariadenia sociálnej starostlivosti. Zamestnávateľ manželke na uvedený účel odmietol preplácať čerpané pracovné voľno, s odôvodnením, že nie je považovaná za rodinného príslušníka dieťaťa a navyše si už v tomto roku vyčerpala pre návštevu lekára so svojím vlastným dieťaťom 7 dní. Ako je to s nárokom a rozsahom na platené voľno v tomto prípade?