Otázky s vecným pojmom: Ordinačné hodiny

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

S.r.o. a očná ambulancia

ID2250 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pred mesiacmi sme s mojou mamou založili s.r.o., ktorej vlastníkmi a konateľmi sme len my dve, moja mama je uvedená ako odborný garant. Vlastníme ambulanciu, spolu s priestormi, kde moja mama, atestovaný očný lekár, prevádzkuje ambulantnú starostlivosť zazmluvnenú poisťovňami. Ja pracujem ako sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia v nemocnici. Keďže mám túto možnosť, rada by som vo voľnom čase pracovala u nás v ambulancii, t. j. napríklad od 16:00 do 18:00, po skončení mojej pracovnej doby. Bola by som veľmi rada, aby všetko, čo mám s firmou v pláne, prebiehalo korektne po legislatívnej stránke, preto sa na Vás obraciam s nasledovnými otázkami:

  1. Je možné aby som pracovala u nás v ambulancii, aj keď nie som zatiaľ atestovaný lekár, osamote, bez mamy, keď ona je odborný garant s.r.o.? Stačí, aby bola nejakým spôsobom na telefonickej príslužbe? Pečiatku by som používala firemnú.
  2. Ak by bol možný bod č. 1), keďže moja mama má jasne definované ordinačné hodiny a ja by som tam bola, napr. od 16:00 do 18:00, je možné, aby sa platil poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín, prípadne, by si pacient mimo ordinačných hodín hradil celé vyšetrenie sám? Viem, že za objednanie sa v rámci ordinačných hodín je možné pýtať cca 10 €, je aj pri tomto poplatku stanovená maximálna výška? Pýtam sa na poplatok preto, že pokiaľ som dobre informovaná, nie je možné, aby pacient platil za výkony, ktoré hradí zdravotná poisťovňa, ak s ňou máme zmluvu, teda tento poplatok by mohol výrazne finančne pomôcť. Zároveň, je možné vlastne ordinovať mimo ordinačných hodín?

Ordinačné hodiny lekára

ID505 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ordinačné hodiny pediatra (lekára prvého kontaktu)  sú denne od 7,30 hod. do 12,00, od 13,00 do 14,30 má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13,00 - 15,30 vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši  administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Ordinačné hodiny sú vypísané dverách ambulancie. Keď vybavuje chorých pacientov, alebo má poradňu, je fyzicky v ambulancii.  Ak je však   u  pacienta v domácnosti alebo  je  na školení a príde chorý pacient do ambulancie, kto ho má vybaviť počas lekárovej  neprítomnosti? Musí mu niekto poskytnúť zdravotnú starostlivosť,  aj keď ide len o banalitu? A  kto to má byť?  Aká je trestnoprávna zodpovednosť lekára, ak by sa takémuto pacientovi niečo stalo, ak príde do ambulancie  mimo ordinačných hodín a lekár nie je prítomný z iných pracovných dôvodov?

Ordinačné hodiny ambulancie

ID503 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako sú legislatívne upravené  ordinačne hodiny ambulancie?

  • Je nevyhnutná prítomnosť lekára na pracovisku počas celých ordinačných  hodín?
  • Je nutné  uvádzať prestávku na obed?
  • Je povinnosťou pri výkone činnosti na viacerých miestach zohľadňovať čas potrebný na presun?
  • Majú ordinačné hodiny obsahovať aj čas vyhradený na administratívnu činnosť?