Otázky s vecným pojmom: Ochranná známka

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ochranné známky a náklady spojené s ich získaním

ID3093 | | Ing. Marián Drozd

Máme uzatvorenú mandátnu zmluvu ohľadne vybavovania ochranných známok. Mandatár fakturuje správne poplatky, ktoré mu vznikli v súvislosti s podaním žiadosti na vydanie ochrannej známky, ako aj vydanie ochrannej známky (Osvedčenie o zápise ochrannej známky). Ochranná známka sa vydáva na dobu 10 rokov. Ako máme postupovať z hľadiska zákona o dani z príjmov § 17 ods. 19 pri fakturovaných správnych poplatkoch, ako aj pri faktúrovaní vydania Osvedčenia o zápise ochrannej známky? Ako postupovať v prípade obnovy vydania ochrannej známky (Dodatku k osvedčeniu o zápise ochrannej známky) platného taktiež 10 rokov?

Ochranná známka

ID2854 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sme s. r. o. a máme zaregistrovanú ochrannú známku na istú technológiu. Ako máme evidovať ochrannú známku? Ako nehmotný majetok? Jej hodnota je 1 500 €. Klientom faktúrujeme za používanie tejto ochr. známky za rok určitú sumu. Ako máme účtovať tržby za jej používanie? Na 602 - Tržby z predaja služieb? Ako ju ma zaúčtovať klient, na 518?

Ochranná známka

ID1065 | | Ing. Jozef Pohlod

Česká spoločnosť fakturuje slovenskej firme ochrannú známku v hodnote 500 Kč. Na základe zmluvy je cena 500 Kč za obdobie od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2015. Je nutné túto čiastku časovo odlíšiť a zaradiť do majetku? Ako treba postupovať v tomto prípade z hľadiska dane vyberanej zrážkou. Je nutné zdaniť celú sumu, t. j. 500 Kč daňou až v dobe zaplatenia?