Otázky s vecným pojmom: Bezodplatné plnenia

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodanie vyrábanej produkcie na prezentáciu činnosti spoločnosti bezodplatne

ID2748 | | Ing. Marián Drozd

Ako sa na nás vzťahujú ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v prípade, že bezodplatne dodávame obchodné vzorky (naše výrobky s oc > 17 €/ks)?

Bezodoplatne poskytnutá / nadobudnutá služba

ID2680 | | Ing. Miroslava Brnová

Klientovi bol bezodplatne poskytnutý reklamný priestor v printovom médiu - reklama na aktivity klienta v printovom médiu dodávateľa. Náklady na zabezpečenie reklamy na strane dodávateľa boli preukazne vynaložené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov. Vzniká na strane klienta nepeňažný príjem v súvislosti s prijatím bezodplatne dodanej služby? Je táto bezodplatne poskytnutá služba predmetom dane z príjmov na strane klienta a dodávateľa?

Faktúra - bezodplatené dodanie služby

ID2542 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Podnikateľský subjekt - tuzemský platiteľ DPH bezodplatne poskytol službu (reklamná služba) odberateľovi v zmysle § 9 ods. 3. Je podnikateľský subjekt v tomto prípade povinný vystaviť odberateľovi faktúru?