Otázky s vecným pojmom: Autorský honorár

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príjem zdanený zrážkovou daňou - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

ID2731 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akým spôsobom zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve - príjem za autorský honorár, ktorý bol v btto hodnote 10 000 €, po zrazení zrážkovou daňou, bolo na účet pripísaných len 8 100 € ? Budem v peňažnom denníku vykazovať ako príjem nepodliehajúci dani 10 000 € alebo 8 100 € ? Pýtam sa hlavne z dôvodu povinnej registrácie k DPH, pretože btto hodnota týchto príjmov presahuje za najviac 12 po sebe idúcich mesiacov 49 790 €, netto hodnota túto sumu nepresahuje. Pri otázke na finančnú správu, čo máme považovať za obrat pre účely § 4 ods. 7 sa odvolali účtovanie v peňažnom denníku.