Aktuálna téma

Dôležité upozornenie

Vážení čitatelia,

vzhľadom na častejšie sa vyskytujúce porušenia podmienok používania portálu by sme vás radi upozornili na niekoľko zásad pri zadávaní vašich otázok. V prípade, že otázka nebude zadaná v súlade s pravidlami, môžeme ju odmietnuť alebo vrátiť na prepracovanie. Predlžuje sa tak doba na získanie vašej odpovede. Všetky podmienky uverejňujeme na stránke Otázky a odpovede.sk v záložke O portáli v časti Osobitné podmienky používania portálu.

Na čo slúži portál?

Poradenská služba slúži na základnú orientáciu v danom probléme, nemôže nahradiť službu daňového poradcu alebo advokáta.

Ako zadať otázku?

Otázku formulujte presne, v jednom zadaní žiadajte odpoveď len na jednu otázku a z jednej oblasti (DPH, účtovníctvo, daň z príjmov...).

Pri zadávaní otázky je potrebné vyplniť všetky položky. Pri zadávaní otázky používajte interpunkčné znamienka a medzery.

Čo neakceptujeme?

Neprijímame otázky, ktoré vyžadujú preštudovanie zmlúv či súvisiacich dokladov a iných príloh.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť neúplnú či inak nelogickú otázku.

 

Viac informácií prečítate:

PODMIENKY