Osobitné podmienky používania portálu

Osobitné podmienky používania portálu Otázky & odpovede Online (www.otazkyodpovede.sk) spoločnosti Wolters Kluwer SR s. r. o.

  1. Plný prístup k službám portálu majú len predplatitelia produktu Otázky & odpovede Online. Môžu využívať kompletnú rozsiahlu databázu otázok a odpovedí a zadať až 15 vlastných otázok ročne.
  2. Predplatitelia časopisov Wolters Kluwer SR s. r. o. môžu prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk zadať až 5 vlastných otázok ročne, na ktoré obdržia odpoveď vypracovanú renomovaným odborníkom. Pre plné používanie obsahu portálu, t. j. všetkých riešených otázok, odporúčame predplatiť si verziu Otázky & odpovede Online.
  3. Prijímame otázky z oblasti účtovníctva, daní, miezd, pracovného a obchodného práva, cestovných náhrad, sociálneho a zdravotného poistenia. Neprijímame otázky, ktoré vyžadujú preštudovanie zmlúv či súvisiacich dokladov a iných príloh.
  4. Svoje otázky zasielajte výhradne prostredníctvom online formulára Zadať otázku na portáli www.otazkyodpovede.sk. Pri zadávaní otázky je potrebné vyplniť všetky položky. Pri zadávaní otázky používajte interpunkčné znamienka a medzery.
  5. V úvode otázky uveďte informáciu, o akú formu podnikania ide (fyzická alebo právnická osoba, s. r. o., a. s. a pod.), či ste alebo nie ste platiteľ DPH, či vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo atď. Otázku formulujte presne, v jednom zadaní žiadajte odpoveď len na jednu otázku, v prípade, že zadanie bude obsahovať viac podotázok z rôznych oblastí (DPH, daň z príjmu, účtovníctvo...), prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo otázky rozdeliť.
  6. Spracovanú odpoveď zasielame zadávateľovi otázky e-mailom, svoje otázky s odpoveďami, resp. stav spracovania otázky súčasne nájde v sekcii Moje otázky, ktorá sa zobrazí po prihlásení na portál. Lehota zaslania odpovedí závisí od charakteru a zložitosti otázky.
  7. Vyhradzujeme si právo odmietnuť neúplnú či inak nelogickú otázku. Poradenská služba slúži na základnú orientáciu v danom probléme, nemôže nahradiť službu daňového poradcu alebo advokáta.
  8. Otázky môžeme anonymne zverejniť na našich webových stránkach.

UPOZORNENIE:
Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor. Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.