Otázky s vecným pojmom: Zúčtovacie vzťahy

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Tovar po záruke

ID650 | | Ing. Beata Moravcová

Živnostník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a prevádzkuje obchod s priemyselným tovarom. Ako zaúčtovať tovar - napr. farby po záruke, príp. tovar, ktorý sa pri manipulácii poškodí zákazníkom alebo personálom. Na základe akého usmernenia možno účtovať o poškodenom tovare?