Otázky s vecným pojmom: Zmenka

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmenky

ID4127 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako správne účtovať nákup zmeniek od banky. Nákup sa realizuje za sumu X pričom vyplatená zmenková suma bankou je navýšená o zisk z tohto obchodu. Ako účtovať tento zisk a ako účtovať vyradenie zmeniek z účtovníctva. Tak isto ako účtovať výnos v prípade prechodu medzi rokmi napríklad zmenka kúpená 2.11.2021 a splatná 10.2.2022.

Podľa akého ustanovenia postupuje FP pri príjmoch plynúcich zo zmenky?

ID2806 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník-SZČO, JÚ, predal v máji 2016 spoločnosti tovar v hodnote 1 500 €. Spoločnosť mu v novembri 2016 na predaný tovar vystavila zmenku so splatnosťou v máji 2017. Daňovník v decembri 2016 daroval túto zmenku svojej manželke, ktorá nedosahuje príjmy z podnikania. Ide o zdaniteľný príjem daňovníka? Ak áno, v ktorom období sa zdaní 2016 alebo 2017?

Predaj zmenky vystavenej v roku 2003

ID1838 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba vystavila pre fyzickú osobu zmenku v auguste roku 2003 s nominálnou hodnotou 300 000 Sk  (9 958, 18 €) s tým, že dohodnutý úrok bol 15 %, termín splatenia zmenky bol november 2013. Fyzická osoba pred termínom splatnosti v roku 2013 túto zmenku predá za čiastku zodpovedajúcu nominálnej hodnote a napočítanému úroku za uplynuté obdobie. Bude si musieť fyzická osoba príjem z predaja zmenky zdaniť v daňovom priznaní za rok 2013? Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 366/1999 Zb. o daniach z príjmoch v z. n. p. bol príjem z predaja cenných papierov oslobodený od dane, ak hodnota medzi nadobudnutím a predajom presahuje tri roky. Možno aplikovať toto oslobodenie v danom prípade?

Účtovanie zmenky

ID1449 | | Ing Adriana Wittgruberová

Mesto ručí za poskytnutý úver banke zmenkou. Ako zaúčtovať toto ručenie za úver?