Otázky s vecným pojmom: Zdravotnícka pomôcka

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Držiteľ na účely ZDP

ID3447 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Považuje sa za držiteľa na účely dane vyberanej zrážkou podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ako výrobca a "distribútor" zdravotníckej pomôcky? Aká je definícia "distribútor" na účely cit. zákona? Je ňou každá osoba v dodávateľskom reťazci?

Opakovaný elektronický predpis poukazu na zdravotnícku pomôcku

ID3324 | | JUDr. Zdenko Doktor

Chcel som začať v rámci e-zdravotníctva v mojom ambulantnom softvéri použiť funkciu: opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky (pomôcky pre inkontinentné sk. B), avšak výrobca softvéru mi oznámil, že to legislatíva neumožňuje a že je možný len opakovaný elektronický predpis receptu na lieky. V praxi ide o to, že veľké množstvo pacientiek má opakovane každý mesiac predpísané tie isté vložky, plienky alebo nohavičky pre únik moču (zdravotnícke pomôcky skupiny B, kód MKCH: U99.01 resp. U99.02), každý mesiac je nutné vytlačiť tlačivo - poukaz. Teda možnosť predpísania opakovaného elektronického poukazu by celý systém veľmi uľahčila. Prosím o vysvetlenie, ktorý zákon, ev. iná právna norma tento problém upravuje, či umožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, či rozlišuje medzi receptom na liek a poukazom na zdravotnú pomôcku. Ak legislatíva neumožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, prosím o uvedenie postupu, akým je možné vykonať zmenu.