Otázky s vecným pojmom: Zánik spoločnosti

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zlúčenie spoločností a podanie predposledného DP DPH

ID5033 | | Klára Klabníková

Spoločnosť A (mesačný platiteľ DPH) sa zlúčila so spoločnosťou B (štvrťročný platiteľ DPH). Právnym nástupcom je spoločnosť B. Spoločnosť A bola 15. 2. 2024 vymazaná z Obchodného registra. Kto a pod akým IČ DPH podá daňové priznanie za spoločnosť A za zdaňovacie obdobie (ide o predposledné zdaňovacie obdobie) január 2024? Autorizácia k spoločnosti A bola zrušená 17. 2. 2024.

DPH pri zlúčení spoločností

ID4685 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, ktorá je registrovaná podľa § 7a zaniká bez likvidácie, a to zlúčením do inej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť je holdingová spoločnosť so sídlom v Maďarsku. Slovenská spoločnosť má v majetku jedno osobné vozidlo a obchodné podiely dvoch dcérskych spoločnosti. Vznikajú zanikajúcej spoločnosti nejaké povinnosti týkajúce sa DPH, alebo zlúčenie nie je predmetom DPH?

Fúzia spoločnosti

ID4181 | | Ing. Beata Moravcová

Bolo nám doručené oznámenie o fúzií spoločnosti, voči ktorej máme pohľadávky. Táto spoločnosť v dôsledku zlučenia zanikla. Všetok majetok a práva prešli na nástupnícku spoločnosť. Aké bude účtovanie v súvislosti s touto fúziou - prechod pohľadávok na novú spoločnosť?