Otázky s vecným pojmom: Zánik spoločnosti

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH pri zlúčení spoločností

ID4685 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, ktorá je registrovaná podľa § 7a zaniká bez likvidácie, a to zlúčením do inej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť je holdingová spoločnosť so sídlom v Maďarsku. Slovenská spoločnosť má v majetku jedno osobné vozidlo a obchodné podiely dvoch dcérskych spoločnosti. Vznikajú zanikajúcej spoločnosti nejaké povinnosti týkajúce sa DPH, alebo zlúčenie nie je predmetom DPH?

Fúzia spoločnosti

ID4181 | | Ing. Beata Moravcová

Bolo nám doručené oznámenie o fúzií spoločnosti, voči ktorej máme pohľadávky. Táto spoločnosť v dôsledku zlučenia zanikla. Všetok majetok a práva prešli na nástupnícku spoločnosť. Aké bude účtovanie v súvislosti s touto fúziou - prechod pohľadávok na novú spoločnosť?