Otázky s vecným pojmom: Vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý bol v priebehu roka evidovaný na úrade práce

ID1169 | | Ing. Viera Mezeiová

Zamestnanec bol evidovaný na úrade práce a potom nastúpil do zamestnania. Je povinný pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi predložiť nejaké potvrdenie?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u študenta

ID1168 | | Ing. Viera Mezeiová

Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pracujúci študent, na ktorého jeden z rodičov poberá daňový bonus?