Otázky s vecným pojmom: Vreckové

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

ID2419 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Právnická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve, platiteľka dane z pridanej hodnoty vysiela zamestnancov na zahraničnúé pracovné cesty. Ako má účtovať vreckové pri týchto pracovných cestách, keďze je to už nenárokovateľná položka? Je to uznaný daňový náklad? Musí vreckové aj zdaniť?

Stravné a vreckové zahraničie

ID1898 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V akej výške uplatniť diety: SR - ČR - letecky Kórea -23.7.2013 odchod SR 05.00 - prechod ČR hranice 06,30 odlet lietadla 18,30 v tomto prípade diety ČR 600 CZK nad 12 hod. a vreckové 40 % zo 600 - 240 CZK - kurz sa uplatní zo dňa pred predložením vyúč. ZSC? Je to správne? Potom SZ trvá 24.7.2013 - 31.7.2013 - tam sa uplatní dieta vo výške 40 € denne podľa opatrenia a diety 40 % - 16 € denne - všetko nad 12 hod. Je to správne? A potom odlet je 31.7.2013 zo Soulu o 12.45 hod. prílet Praha tiež 31.7.2013 o 16,50 hod. je tu časový posun. Ako to posúdiť z hľadiska vyplatenia diet. Je správne dať na toho 31.7.2013 nad 12 hod. dietu vo výške 40 € - Korea a vreckové 40 % - 16 € a potom už z ČR - do SR nič. Posúdené ako nad 12 hod. - v Korei toho 31.7.2013 ? A ešte, stačí ak vo vyúčtovaní na CP budú uvedené a preplatené len diety a vreckové, nakoľko zam. sú zároveň konateľmi, záloha nebola daná a ostatné náklady ako letenky, poistenie, parkovné, PHM, DZ boli platené plat. kartou spoločnosti s.r.o.

Zdaňovanie vreckového

ID883 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Bol som na zahraničnej pracovnej ceste a zamestnávateľ mi vyplatil vreckové vo výške 40 %. Ako sa to odzrkadlí na mojej výplatnej páske?

Vreckové pri pracovných cestách v zahraničí

ID882 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Naším zamestnávateľom je mesto a ako jeho zamestnankyne sme boli na pracovnej ceste v Českej republike. Pri zúčtovaní pracovnej cesty mi zamestnávateľ neuznal žiadne vreckové, hoci som si ho uplatnila vo výške 40 % ako moja nadriadená, ktorej ho zamestnávateľ akceptoval. Pociťujem to ako diskrimináciu. Nekonal zamestnávateľ protiprávne?

Nárok na vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste podnikateľa a účtovanie v JÚ

ID734 | | Ing. Jarmila Strählová

Má podnikateľ – FO, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2011 nárok na vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste? Ak áno, v akej výške? Ako má zaúčtovať vreckové, ktoré si v roku 2011 vyplatil?