Otázky s vecným pojmom: Uzavretie účtovných kníh

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaúčtovanie chyby v peňažnom denníku – dvakrát zaúčtovaná úhrada

ID588 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lucia 31. 12. 2009 pri uzatváraní účtovných kníh a kontrole účtovníctva zistila, že má v peňažnom denníku zaevidovaný príjem faktúry č. 2009/54 dvakrát. Príjem za faktúru 2009/54 v hodnote 500 € má zaevidovaný ako zdaniteľný príjem 2. 11. 2009 na bankovom účte a aj v pokladnici. V skutočnosti jej peniaze prišli 2. 11. 2009 vo výške 500 € na bankový účet.