Otázky s vecným pojmom: US GAAP

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vernostné body podľa IAS/IFRS

ID519 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Obchodná firma predávajúca tovar zaviedla tzv. vernostné konto zákazníkom, kde pripisuje vernostné body za nákup tovaru podľa určitých pravidiel. Zákazníkovi môže vzniknúť nárok po získaní určitého objemu bodov vybrať si tovar v určitom objeme. Čo s uznaním výnosov z týchto transakcií podľa IAS/IFRS v situácii, keď firma len začína a nemá žiadnu historickú skúsenosť s tým, či zákazníci tento objem dosiahnu? Pri záväzku firmy z týchto vernostných bodov postupujeme podľa interpretácie IFRIC 13.

Kapitalizácia hnuteľného majetku

ID518 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Platí z hľadiska IAS/IFRS kapitalizácia aj na hnuteľný hmotný majetok (významné dopravné prostriedky) pre klienta, ktorý vykonáva verejnú prepravnú službu? Významným spôsobom sa vynovil vozový park, ktorý sa bude niekoľko rokov financovať z vysokého úveru a samozrejme s vysokými úrokmi aj inými poplatkami.

Kapitalizovaný úrok podľa IAS/IFRS

ID517 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Môžu sa z pohľadu IAS/IFRS úroky z úveru zahrnúť do obstarávacej ceny (tá časť úrokov, ktorá bola zaplatená do dňa uvedenia majetku do užívania) dlhodobého majetku, alebo sa účtujú priamo do nákladov?

Refakturácia služieb medzi spriaznenými osobami

ID516 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Existuje pre IFRS a US GAAP nejaký návod, ktorý by sa zaoberal fakturáciou služieb medzi priaznenými osobami?