Otázky s vecným pojmom: Splynutie spoločností

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platenie preddavkov na daň pravnickou osobou, ktorá vznikla splynutím

ID1104 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť vznikla splynutím dvoch daňovníkov dňa 1. 8. 2011. Od augusta 2011 platila mesačné preddavky vo výške 1 530 € vypočítané zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím, ktorú uviedli v daňovom priznaní za rok 2010. Ako má platiť preddavky v roku 2012 v období do lehoty na podanie daňového priznania?