Otázky s vecným pojmom: Smetná nádoba

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Smetné nádoby

ID986 | | Ing. Elena Račková

Musí obec prideliť občanovi zdarma smetnú nádobu (s obsahom 110 l) po 10 rokoch? Občan tvrdí, že je už opotrebovaná. Obec prideľuje zdarma smetné nádoby občanom, ktorí si postavili nový dom, t. j. prvýkrát je mu smetná nádoba pridelená zdarma.