Otázky s vecným pojmom: Priebežné položky

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pohľadávky proti podstate

ID2609 | | Ing. Anton Kolembus

Správca konkurznej podstaty vynakladá náklady na konkurzy – cestovné, poštovné, za poskytnuté informácie od bánk ..., tieto náklady má refundované súdom ako úhrada pohľadávok proti podstate. Má spoločnosť tieto „náklady a refundácie“ účtovať ako náklady a výnosy, alebo len ako nejaké „priebežné položky“ bez dopadu na náklady a výnosy?

Priebežné položky

ID1109 | | Ing. Dana Žňavová

Podnikateľský subjekt, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva 31. 12. vložil na účet peňažné prostriedky, ale banka  to pripísala na účet až 1. 1. V starom  ani v novom roku sa tým pádom nevyrovnajú priebežné položky môže tam byť rozdiel?