Otázky s vecným pojmom: Podanie

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vylúčenie z Verejného obstarávania na základe neplatných údajov

ID4645 | | Marek Griga

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení, žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti rovnako ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) sme použili s marcovým dátumom, nakoľko sme ich mali už dlhšie pripravené a podpísané štatutármi oboch firiem. Avšak teraz v júni, keď sme vyzvaní podať ponuku sme zistili, že náš partner nám nepovedal o zmene na poste štatutára koncom marca, rovnako tak neoznámil v zákonnej lehote úradu pre verejné obstarávanie túto zmenu a my sme do súťaže vložili výpis ZHS s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť (v marci, keď sme pripravovali dokumenty boli tieto údaje ešte platné). V rámci ponukového kola chceme doložiť výpis ZHS so zmenenými údajmi štatutára, myslíte, že je toto dôvod na vylúčenie v zmysle §40 ods. (6), b) a c) ZVO nakoľko táto zmena nemá vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti? Ďakujem za odpoveď.