Vylúčenie z Verejného obstarávania na základe neplatných údajov

ID4645 | | Marek Griga | Vytvoriť záložku späť

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení, žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti rovnako ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) sme použili s marcovým dátumom, nakoľko sme ich mali už dlhšie pripravené a podpísané štatutármi oboch firiem. Avšak teraz v júni, keď sme vyzvaní podať ponuku sme zistili, že náš partner nám nepovedal o zmene na poste štatutára koncom marca, rovnako tak neoznámil v zákonnej lehote úradu pre verejné obstarávanie túto zmenu a my sme do súťaže vložili výpis ZHS s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť (v marci, keď sme pripravovali dokumenty boli tieto údaje ešte platné). V rámci ponukového kola chceme doložiť výpis ZHS so zmenenými údajmi štatutára, myslíte, že je toto dôvod na vylúčenie v zmysle §40 ods. (6), b) a c) ZVO nakoľko táto zmena nemá vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti? Ďakujem za odpoveď.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár