Otázky s vecným pojmom: Oddlženie

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Postup po povolení oddlženia súdom

ID868 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aký je ďalší postup po povolení návrhu na oddlženie?

Návrh na oddlženie

ID866 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Kto môže podať návrh na oddlženie?

Oddlženie fyzickej osoby

ID865 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Slovenský právny poriadok zakotvuje možnosť dlžníka – fyzickej osoby, zbaviť sa svojich dlhov, avšak za dodržania určitých pravidiel a podmienok. Ktoré to sú?