Otázky s vecným pojmom: Informačná povinnosť

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosť sprístupňovať informácie

ID796 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Občania obce požiadali o sprístupnenie všetkých písomnosti týkajúcich sa výstavby biostanice v obci. Žiadajú, aby im boli sprístupnené všetky písomnosti v archíve obce, aby mohli do spisov nahliadnuť a skopírovať si celú agendu súvisiacu s danou stavbou. Je im obec povinná vyhovieť? Pracovníčka, ktorá má na starosti stavebné veci im odmieta túto požiadavku odmieta splniť s tým, že na stavebné veci sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevzťahuje v plnom rozsahu. Poznamenávame, že stavebné veci rieši spoločný obecný úrad, a sťažnosti prichádzajú na obce starostovi. Ako má obec v tejto veci konať?